Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Projektledare är Anton Seiler. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Projektledare är Anton Seiler. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Projektledare är Anton Seiler. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Projektledare är Anton Seiler. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Foto: Johan Lindstén
Under sommaren 2019 grävde Statens historiska museer (Arkeologerna) ut två bårgravar vid prästgården i Gamla Uppsala. Foto: Johan Lindstén