Solelsanläggningen vid Lilla Aska strax söder om Linköping. Publicerat i Kyrkogården #4–2019. På bilden: Lennart Forsberg, Griftegårdschef i Linköpings pastorat. Foto: Johan Lindstén
Solelsanläggningen vid Lilla Aska strax söder om Linköping. Publicerat i Kyrkogården #4–2019. På bilden: Lennart Forsberg, griftegårdschef i Linköpings pastorat. Foto: Johan Lindstén
Solelsanläggningen vid Lilla Aska strax söder om Linköping. Publicerat i Kyrkogården #4–2019. Foto: Johan Lindstén
Solelsanläggningen vid Lilla Aska strax söder om Linköping. Publicerat i Kyrkogården #4–2019. Foto: Johan Lindstén
Solelsanläggningen vid Lilla Aska strax söder om Linköping. Publicerat i Kyrkogården #4–2019. Foto: Johan Lindstén
Solelsanläggningen vid Lilla Aska strax söder om Linköping. Publicerat i Kyrkogården #4–2019. Foto: Johan Lindstén
Solelsanläggningen vid Lilla Aska strax söder om Linköping. Publicerat i Kyrkogården #4–2019. Foto: Johan Lindstén
Solelsanläggningen vid Lilla Aska strax söder om Linköping. Publicerat i Kyrkogården #4–2019. Foto: Johan Lindstén
Solelsanläggningen vid Lilla Aska strax söder om Linköping. Publicerat i Kyrkogården #4–2019. Foto: Johan Lindstén
Solelsanläggningen vid Lilla Aska strax söder om Linköping. Publicerat i Kyrkogården #4–2019. Foto: Johan Lindstén