Högalids kolumbarium på Södermalm i Stockholm. Foto: Johan Lindstén
Högalids kolumbarium på Södermalm i Stockholm. Foto: Johan Lindstén
Högalids kolumbarium på Södermalm i Stockholm. Foto: Johan Lindstén
Högalids kolumbarium på Södermalm i Stockholm. Foto: Johan Lindstén
Högalids kolumbarium på Södermalm i Stockholm. Foto: Johan Lindstén
Högalids kolumbarium på Södermalm i Stockholm. Foto: Johan Lindstén
Högalids kolumbarium på Södermalm i Stockholm. Foto: Johan Lindstén