KONTAKT

Johan Lindstén
Medlem av SJF.

Fotograf & Journalist
Samaritgränd 7
118 53 Stockholm

+46–(0)70–639 50 60
johan@johanlindsten.se
www.johanlindsten.se (huvudwebbplats)
www.johanlindsten.com (denna webbplats)

© All rights reserved 2017 
Allt material på den här webbplatsen omfattas av lagen om upphovsrätt och får inte delas eller mångfaldigas utan upphovsmannens skriftliga tillstånd.

Everything should be made as simple
as possible – but not simpler.

/tillskrivet Albert Einstein